Gedragsregels economische beroepsbeoefenaars

Deze website is louter ter informatie. De auteurs staan niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval zijn de auteurs aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Bij het maken van deze website hebben de auteurs rekening gehouden met de “Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars”, bepaald door de nota goedgekeurd door De Nationale Raad op 28 februari 2003. Deze nota is een gemeenschappelijke code voor de boekhouders, boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren en werd goedgekeurd door de Raden van het BIBF, IAB en IBR.