Adviseur inzake informatica

De informatica is alomtegenwoordig in de bedrijven. Zowel de kleine, de middelgrote als de grote ondernemingen kunnen niet meer zonder. Dit terrein evolueert voortdurend en biedt formules en oplossingen aan die steeds beter afgestemd zijn op de behoeften van het bedrijf. Informatiseren betekent trouwens een belangrijke investering. Op het ogenblik dat het informaticapark moet worden gekozen of vernieuwd, is het belangrijk de beste keuze te maken. Dankzij onze kennis van de informaticamarkt, de verschillende financieringsmogelijkheden kunnen wij de ondernemingen begeleiden in hun keuze van de meest geschikte formule.

Adviseur inzake milieuwetgeving

Gedurende tientallen jaren heeft de zorg voor het milieu geleid tot een omvangrijke en zeer diverse wetgeving. Het niet naleven van deze wetten, decreten en andere reglementeringen kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals boetes, sluitingen tot zelfs de verplichte afbraak van een nauwelijks afgewerkt gebouw,….. Ook hier kunnen de ondernemingen vergissingen of soms fatale nalatigheden vermijden door een adviseur in te schakelen. Inzake verpakkingsafval heeft de erkende boekhouder eveneens een controle functie voor de bedrijven met een omzet groter dan 1.983.148 EUR (80 mio BEF) of een gemiddelde aangifte inzake verpakkingsmateriaal tussen 619,73 EUR en 2.478,94 EUR (tussen 25.000 BEF en 100.000 BEF). De wetgeving betreffende verpakkingsafval is reeds van kracht sedert 1997, maar vanaf 5 maart 2000 zijn ook de kleinere zaken hieraan onderworpen. Afhaling, verwerking en recyclage van verpakkingsafval hoeft de ondernemer niet zelf te doen. Dit wordt gedaan door officieel erkende organisaties, zoals Val-I-pac en Fost Plus.